Dynamiek in organisaties

Onze fundamentele en versimpelde visie op samenwerking in organisaties is dat iedereen in deze unieke micro-samenleving hetzelfde nastreeft: een financieel gezonde organisatie waar mensen met plezier werken. Daarom is onze aanpak erop gericht dat alle betrokkenen een mate van invloed op de organisatie (en -verandering) kan uitoefenen om enerzijds alle aanwezige krachten ten volle te benutten en anderzijds om de resultaten duurzaam te laten zijn. Want juist door de verschillende visies aan elkaar te knopen ontstaat blijvende groei.

Met andere woorden: samen en duurzaam veranderen, van goed naar beter.

De vier actoren van deze samenwerking en waar wij onze dienstverlening op focussen zijn:

1. Management
2. HR
3. Ondernemingsraad
4. Personeel.

Onze diensten hebben wij uiteengezet in drie pijlers: Consultancy, Management en Investment .