EvMa Consultancy

Evolving Matters Consultancy richt zich op de vier stakeholders in organisaties te weten Management, HR, Ondernemingsraad en Personeel.

Wij verzorgen trainingen en coaching en adviseren op de verschillende elementen die behoren bij bedrijfsvoering.

Altijd gericht op van goed naar beter en vanuit de overtuiging dat wanneer de modus om samen te werken wordt gevonden eerder en beter de doelstellingen worden bereikt. Onze aanpak heeft daarom verschillende aanvlieg routes om de verschillende belangen, wensen en ideeën ten dienste te brengen voor een beter resultaat.