Medezeggenschap Training

 

Medezeggenschap

Ontwikkel en groei als OR

U heeft uw specialisme in de schoolbanken geleerd of in de praktijk ontwikkeld. Binnen een OR worden er wellicht weer andere vaardigheden van u verwacht. Onze trainingen zijn er op gericht om de juiste vaardigheden, kunde en kennis op te doen. Speciaal voor ondernemersraden, praktisch toepasbaar. Vragen of speciale verzoeken?
 

Neem contact op
 
 

Onze trainingen

Wet op Ondernemingsraden (WOR)

Deze training gaat in op de feitelijke en toepasbare kennis vanuit deze wet. En het belangrijkste is: de doorvertaling in uw praktijk. Het is uw kans om de wet in te zetten om grotere doelen te bereiken.

Politiek-strategisch omgaan met advies- en instemmingsaanvragen

Versterk uw politiek-bestuurlijke antenne! Praktisch toegepast in het speelveld van advies- en instemmingsaanvragen.

Achterbancommunicatie

Leer in deze training hoe u de achterban beter kan bereiken én kan betrekken in de medezeggenschap van de organisatie.

Communicatie- en onderhandelingsvaardigheden

Onderhandelen is niet winnen, maar win-winnen. Door het ontwikkelen van deze vaardigheden leert u om samen aan een succesvol onderhandelingsresultaat te werken.

(Her)inrichting Medezeggenschap / Ondernemingsraad

Er komen zoveel vragen op uw af bij het (her)inrichten. Van rechten en plichten, van welke structuren passen bij de organisatie en de tijd, tot het informeren van de achterban. Vergeet niets en maak een goede (her)start.

Expertise onderwerpen zoals VGWM, Financiën, Pensioenen, Arbeidswetten

Welke specialistische kennis ook nodig is om uw OR de juiste input te geven, vraag het ons!

Teamvorming en teambuilding

OR-werk is teamwork. Maar hoe pakt u het in de drukte van de dagelijkse werkzaamheden goed op? Samen gaan we aan de slag met de dynamiek in de groep!

Strategisch overleg met management en HR

Wilt u sterker staan als strategisch overlegpartner richting management en HR? Vaardigheden en praktijksituaties staan in deze training centraal.

Sturing aan de OR

Deze training is opgezet voor dagelijks besturen, voorzitters en secretarissen. U leert de belangrijkste vaardigheden van leidinggeven en projectmatig werken. Een must!

Groepsprocessen en –dynamiek

Leer hoe u effectief en krachtig als groep kan opereren, hoe processen werken en hoe u er dus ook invloed op kan hebben!

 
 

Advies

Oplossings- en praktijkgerichte resultaten

Wij adviseren ondernemersraden bij zaken waar u niet dagelijks mee te maken heeft. Denk aan fusies, overnames, reorganisaties, verkoop (van bedrijfsonderdelen) en OR-verkiezingen. Altijd praktisch en oplossingsgericht.
 

Lees meer
 

Coaching

Bijstaan bij de implementatie in de praktijk

In het proces van ‘goed naar beter’ speelt coaching in de praktijk een heel belangrijke rol. Op alle fronten! Coaching van de groep aan de hand van concrete cases, coaching van het Dagelijks Bestuur bij sturing geven aan de raad en coaching van individuele leden zoals de voorzitter en de secretaris.
 

Lees meer
 

Benieuwd wat wij voor
u kunnen betekenen?

Wij staan voor goed klantcontact en helpen u graag!