EvMa Ondernemingsraden

Graag willen wij nadrukkelijk stilstaan bij de Ondernemingsraad (OR) omdat deze een unieke rol en taak in een organisatie heeft. Voortbordurend op de metafoor dat een organisatie een micro-samenleving is waarbij de directie het kabinet vormt, staff de ministeries en het personeel de maatschappij, neemt de OR de rol van de tweede kamer in: het beleid controlerende, toetsende en beïnvloedende orgaan.

Afbeeldingsresultaat voor politiek den haag

Dit vraagt nogal wat van deze mensen, veelal vakspecialisten in hun eigen vakgebied die ervoor kiezen om hier bovenop zich nog breder in te zetten voor de organisatie. Een medewerk-plus in principe. Want de ervaring leert dat dit veelal gebeurt vanuit commitment voor de zaak en bereidheid om extra tijd en moeite in te brengen.

Nu is het vaak een pittige zaak. Opeens dienen de vak inhoudelijke specialisten ook verstand te hebben van juridische zaken, bestuurskunde, organisatiekunde, financiën, pensioen, CAO's, arbeidsvoorwaarden en zoveel meer. Tel hierbij het emotionele aspect op bij bijvoorbeeld reorganisaties en dergelijke.... En dit allemaal tussen het eigen drukke agenda van de primaire functie door.

Het is makkelijk te zien dat wanneer de OR niet of niet voldoende efficiënt functioneert dit voor alle betrokkenen een ernstig obstakel zal worden. Om te beginnen bij de raadsleden zelf omdat het werkplezier teniet wordt gedaan en de eigen trots en naam op het spel staan.

Evolving Matters heeft haar kennis doorvertaald naar het OR werk. Alle slimme dingen die wij doen voor management en HR hebben we omgebogen naar "gereedschap" waarmee OR'en makkelijk mee aan de slag kunnen: het stelt de ondernemingsraad om praktisch, pragmatisch, effectief en efficiënt te werken. Vanuit de praktijk en organisatiespecifieke omstandigheden ondersteunen wij de ondernemingsraad in het politiek en strategisch handelen om toegevoegde waarde te leveren aan de organisatie.

Dit doen we door de moderne manier van medezeggenschap te helpen invoeren. Niet volgens de ouderwetse manier van tegenstellingen, niet volgens de klassieke strijd, niet in actie komen "omdat de wet dat zegt" en zeker niet volgens eigen belang eerst. Maar wel volgens de principes van:

  • De wet is een geweldige middel om grotere doelen te halen
  • De OR is een politiek en strategisch orgaan en weet goed te verwoorden waar het voor gaat
  • De leden zijn deskundige specialisten, onderhandelaars en lobbyisten en weten verschillende belangen bij elkaar te brengen vanuit een win-win of een en-en situatie
  • De OR weet concrete resultaten te behalen en weet dit zichtbaar te maken
  • OR lidmaatschap is een enorme persoonlijke groei in kennis, kunde en vaardigheden die ook buiten de medezeggenschap kan worden ingezet

Onze diensten zijn speciaal doorontwikkeld voor de nieuwe medezeggenschap. Wij bieden de volgende diensten aan waarbij een aantal voorbeelden zijn genoemd:

  1. Trainingen: van de WOR tot onderhandelingsvaardigheden, van politiek-strategisch handelen tot achterbancommunicatie.
  2. Advies: zowel op inhoud bij specifieke advies- instemmingsaanvragen of initiatiefvoorstellen tot processen en procedures om ontwikkelingen effectief op te pakken.
  3. Coaching/begeleiding: zowel individueel als voor de groep: on-the-job tijdens OR of OV vergaderingen, tijdens artikel 24 of AvA overleggen, voor voorzitters/secretarissen/dagelijks bestuur tot aan achterban beraad of in strategische overleggen met andere OR'en

Een kundige OR is een belangrijke actor voor een gezonde bedrijfsvoering.

Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij uw ondernemingsraad verder kunnen helpen, van goed naar beter.