Advies

Wij adviseren de actoren die betrokken zijn bij het maken, veranderen en implementeren van beleid. Praktisch, pragmatisch en resultaatgericht.

Voorbeelden van onderwerpen waarbij wij ruime ervaring mee hebben en van dienst kunnen zijn:

Per stakeholder:

Management/directie Human resources (HR) Ondernemingsraad (OR)
(Her)inrichting organisatie Cultuurmanagement

Advies- instemmingsaanvragen, inhoudelijk en strategisch

Verandermanagement, opmaken van gezamenlijke visie en roadmaps

Implementatie nieuw (onderdelen van) personeelsbeleid

Stakeholdermanagement (zuster OR'en, Europees management, RvT/RvC, vakbonden, etc.)
Samenwerking met OR; inhoudelijk, procedureel en strategisch

Learning and Development, zowel beleidsmatig als in de implementatie ervan

Professionalisering OR, werken aan een proactief en resultaatgerichte raad die zichtbaar meerwaarde genereert
Stakeholdermanagement, strategisch handelen in de markt

Acteren tussen operationeel MT en OR

OR verkiezingen
Interne communicatie

Opzetten of moderniseren van  medezeggenschap

Politiek en strategisch handelen bij ontwikkelingen