Change and Culture management

"Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee." Antoine de Saint-Exupery

Met het veranderen zijn er twee fundamenten die in ogenschouw dienen te worden houden.

Aan de ene kant is het de vraag hoe je de organisatie flexibel, effectief, professioneel en betrouwbaar kan inrichten wat recht doet aan je product en de markt. Dit vraagt dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten, dat er goede workflows worden gecreëerd en dat zowel in als tussen de teams effectief wordt samengewerkt. Met andere woorden het vinden van de juiste verdeling tussen zeggenschap en arbeid.

Aan de andere kant is een organisatie een micro-samenleving, met haar eigen dynamiek en cultuur. Altijd in beweging. Minimaal net zo belangrijk als de rationele inrichting is het in beweging krijgen en houden van de collega's waarbij dezelfde doelen worden nagestreefd.

Het in de eerste plaats inzien en vervolgens managen van organisatiecultuur zijn moeilijk tastbaar te krijgen zaken. Met verschillende interventies wordt er gewerkt aan de omgeving- en de zelfbewustzijn van mensen. Vervolgens is het fundamenteel dat iedereen empowered wordt, dat wil zeggen gefaciliteerd om mee te kunnen, en ook ownpowered wordt, dat will zeggen geëquipeerd om mee te willen, om actie te kunnen nemen.  En een dergelijke aanpak zal leiden tot veranderbereidheid waardoor duurzame groei kan worden bewerkstelligd.