Training en coaching

Wij zijn specialisten in trainingen en coaching en wij hebben vele jaren ervaring. Onze expertise zit in Ondernemingsraden en trainingen voor het personeel. Het is inderdaad zo breed van de Nederlandse Wet op Ondernemingsraden (WOR) tot en met vaardigheden trainingen en teamprocessen.

Niet alleen hebben wij al veel kennis en vaardigheden in huis, met onze uitgebreide netwerk van vakspecialisten kunnen wij het gehele spectrum van ontwikkeling en professionalisering bestrijken.

Onze trainingen ontwikkelen wij op drie niveaus: Kennis, Vaardigheden, Kunde en dit sturen wij aan of bij met coaching:

  Doel Voorbeelden
Kennis

Ontwikkeling van feitelijke en toepasbare kennis

 

Wet op Ondernemingsraden, Arbeidsrecht en andersoortige wet- en regelgeving

 

Vaardigheden

Het eigen maken en kunnen toepassen van de kennis

 

Communicatie, vergader-, en onderhandelingsvaardigheden, sales, commercialiteit, gastgerichtheid, debatteren

 

Kunde

De optelsom van kennis en vaardigheden in de praktijk

Teamprocessen, strategisch en politiek beïnvloeden, procedurele inrichting workflow, effectieve teams

 

Coaching

Analyse en verbetering in de praktijk

 

Zelf- en omgevingsbewust handelen, reflectie en feedback